Reklamace

 

  1. Prodávající je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za vady (rozpor produktu se Smlouvou). V případě vad produktu má zákazník, podle jeho výběru, následující práva:

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) právo na odstranění vady opravou věci,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od Smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v ustanoveních zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

2. Vadný produkt spolu s reklamací je zákazník povinen doručit nebo zaslat na adresu prodávajícího a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka.

adresa pro reklamace: Easypoint, Petr Pöschl,Valtířov 6, Velké Březno, 400 02